Styrereferat

Klikk på datoen for å laste ned referat.

Styrereferat eldre enn 2019 er tilgjengelige ved å kontakte lederen.

Styremøter 2024

Referat styremøte 13.03.2024

Referat styremøte 06.02.2024

Styremøter 2023

Referat styremøte 24.10.2023

Referat styremøte 23.05.2023

Referat styremøte 08.02.2023

Styremøter 2022

Referat styremøte 25.01.2022

Referat styremøte 08.03.2022

Referat styremøte 21.06.2022

Referat styremøte 25.10.2022

Styremøter 2021

Styremøte 16.10.2021

Styremøte 12.10.2021

Styremøte 21.09.2021

Styremøte 07.09.2021

Styremøte 17.08.2021

Styremøte 08.06.2021

Styremøte 13.04.2021

Styremøter 2020

Styrereferat 2020

Styremøter 2019

Styremøte 02.02.19

Styremøte 09.06.19

Styremøte 05.08.19

Styremøte 21.09.19

Styremøte 28.12.19