Forside

 lagegjevre elektrisk ye

Velkommen til Varden velforening – Filefjell

Varden velforening (org. nr. 995 267 993) ligger i Vang kommune og ivaretar felles interesser for hytteeierne under reguleringsplanene Varden 1 og Varden 2, og for de som er medlemmer blant nærliggende hytteeiere. Foreningen har like under 90 medlemmer. Det er pliktig medlemskap for hytteeiere i Varden 1 og 2.

Hyttefeltet ligger på Filefjell, vest for enden av Otrøvatnet, og består av selveiende tomter skilt ut fra den store fjellgården Nystuen omkring 1985.

Området ligger på ca. 1000 meter og er et glimrende utgangspunkt for friluftsaktiviteter både sommer og vinter. Den historiske Kongevegen mellom øst- og vestlandet går gjennom hyttefeltet. Like nord for hyttefeltet reiser den ruvende fjellryggen Støgunøset seg. Den ble malt av J. C. Dahl i 1851. Originalen henger i Nasjonalgalleriet og er i ettertid betegnet som «det norske
landskapsmaleriets mor».

Du kommer til Varden via E16, fra Lærdal i vest med å ta av til høyre i krysset 800 meter etter St. Thomaskyrkja, og fra Fagernes i øst med å ta av til venstre i avkjøringen like etter Jokerbutikken på Tyinkrysset, og fortsette mot Lærdal (ikke Øvre Årdal).