Årsmøtereferat

Klikk på datoen for å laste ned referat.

Årsmøtereferat eldre enn 2018 (holdt påska 2019) er tilgjengelige ved å kontakte lederen.

Årsmøte 2021 (holdt påska 2022)

Årsmøte 2020 (holdt 2021 digitalt)

Årsmøte 2019 (holdt 2020 digitalt)

Årsmøte 2018 (holdt påska 2019)