Tyin Filefjell Turløyper (TFT)

Årsmøtereferat  i TFT 2016

protokoll årsmøte 2016 TFT

LES DETTE   (12.02.2016)

«Som de fleste vel er kjent med er Tyin-Filefjell Turløyper(TFT) det selskap som organiserer all aktivitet omkring kjøring av turløypene i vårt område. Alle oppgaver som utføres i regi av TFT er basert på frivillighet og etter dugnadsprinsippet.
TFT er også engasjert i å fremme forslag om nye turløyper og stier og administrerer vedlikehold av disse. Dette er et svært viktig arbeid og det er derfor viktig at alle som har tilhørighet på Tyin-Filefjell aktivt bidrar til at TFT blir gjort i stand til å utføre disse oppgavene på en tilfredsstillende måte. Dette kan skje ved at alle hytteeiere betaler den løypeavgift som bestemmes på årsmøte i TFT og som avholdes hvert år i romjulen. Og det kan skje ved at flest mulig møter opp på den dugnad som avholdes hver høst. Hvis ikke disse oppgavene blir utført, vil det over tid føre til at tilbudet ,når det gjelder disse viktige friluftsaktivitetene, gradvis blir redusert .
Et nytt tiltak for å øke inntektene for TFT, er at det nå vil bli mulig å betale en dagsavgift for bruk av turløypene på SMS. Dette vil da gjelde alle som kommer på dagstur eller det kan være besøkende på våre hytter. Fint om du informerer om dette til aktuelle besøkende. Info om dette vil bli tilgjengelig på plakater på sentrale steder.
Så orienterer vi om at følgende dokumenter nå er tilgjengelige på : tftur.no ; Årsberetning, regnskap ,protokoll fra årsmøtet 2015 og budsjett 2016.(se under arkiv).

Styret i Tyin-Filefjell Turløyper»

 

Tynin Filefjell Turløyper ( TFT ) har fått eiga heimeside.

 Link her