Aktiviteter

Aktiviteter

Dugnad gjennomføres normalt i juli – august. Nærmere informasjon gis via e-post fra styret.

Vann kan hentes i det åpne rommet i vannhuset.

I det åpne rommet er det en hjertestarter tilgjengelig om det oppstår et akutt behov. Den skal returneres til vannhuset. Velforeningen eier en kantklipper som er lagret i det åpne rommet. Den kan lånes etter avtale med en i styret. Og den må returneres til vannrommet etter bruk. Foreningen kan lagre en trillebår i det åpne rommet. Den er til låns ved behov, og skal også returneres etter lån. Ordningen med tilgang på disse hjelpemidlene er basert på tillit.